รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
138 หมู่ที่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม บ้านหนองจาน   ตำบลแหลมทอง  อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
เบอร์โทรศัพท์ 0935754035
Email : nhrschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :