ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วิทยากรสอนตัดผม
วิทยากรช่างตัดผมมืออาชีพมาสอนนักเรียน ชั้น ป.6 ตัดผมชาย ทรงนักเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
วันที่ 2 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,16:42   อ่าน 720 ครั้ง