ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สคบ.นครราชสีมา ออกสุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สคบ.นครราชสีมา ออกสุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วันที่ 20 ก.ค. 2563
และขอบคุณบริษัท ที พี เค แอดวานซ์ สตาร์ช จำกัด และคุณสุนันท์ ผลสงเคราะห์ เป็นอย่างสูงยิ่ง
ที่ได้บริจาคเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,11:29   อ่าน 78 ครั้ง