ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอนชดเชยเนื่องจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 1
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอนชดเชยเนื่องจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ตามที่โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด ได้สั่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 5-8 ม.ค.2564 และวันที่ 11-15 ม.ค 2564 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้กำหนดการสอนชดเชย ระยะที่ 1 ดังนี้
วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
วัน ศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ตารางเรียนวันพุธ (หยุดวันตรุษจีน)
วัน เสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
*** การแต่งกายตามวันที่ใช้ตารางเรียนนั้นๆ
*** รถรับ-ส่งวิ่งตามปกติ
ในการสอนชดเชยระยะที่ 2 ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,13:55   อ่าน 131 ครั้ง