ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด...
แจ้งปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
***อนุบาล 3 ขวบ  (อายุ 3 ขวบ เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม  2560 ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2561)
รับจำนวนจำกัด  30 คน
***อนุบาล 2 > (เกิด 17 พ.ค. 2559 – 16 พ.ค. 2560) 
***ประถมศึกษาปีที่ 1 > (เกิด 17 พ.ค. 2557 – 16 พ.ค. 2558)
 
***รับย้ายนักเรียนอนุบาล 2 – ป.6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 เมษายน  2564
ติดต่อสอบถามขอใบสมัคร-ยื่นเอกสาร ดังนี้
- ใบสมัคร (ขอรับได้ที่งานธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด)
- สำเนาใบเกิดเด็ก
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
- สำเนาบัตรประชาชนเด็ก (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
- สำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่)
 
กรณีขอย้ายมาเรียน เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- ปพ.1 (ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมระดับ ป.1-ชั้นเรียนที่ย้าย)
- เอกสารการส่งตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
- เอกสารต่างๆ ประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
 
>>สมัครเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่1-6 > งานธุรการ ตึก 3 ชั้น
>>สมัครเรียนอนุบาล 3 ขวบ - อ.3 > ติดต่อคณะครูฝั่งอาคารเรียนอนุบาล (รั้วสีม่วง-ขาว)
 
*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ระดับประถม/อนุบาล
ผอ.ละเอียด  แซ่คู  089-8455015
โรงเรียน/ครูเวรประจำวัน .093-5754035
รองฯ พิมลพรรณ  รุจิระวิจักขณ์ 061-9298765
รองฯ สุจิตตรา  จันทรสมบัติ  083-1265238

ระดับอนุบาล 
ครูสุดารัตน์  บังกระโทก  080-7330522
ครูพันนิภา  ดาผา  087-2478832

 
 
***สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) ให้ระบุไว้ในใบสมัคร และทางโรงเรียนจะมีการเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสำหรับผุู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษ EIS ในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,17:19   อ่าน 116 ครั้ง