ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. ด.ช.กิตติพศ  นิตย์กระโทก  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564 
นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา  ห้องเรียน EP และ ISMEP
ด.ช.ปรมัตถ์   เที่ยงกระโทก  , ด.ญ.จันทกานต์  เที่ยงกระโทก , ด.ญ.ฑิฆัมภรณ์  เชิญกระโทก  และ ด.ญ.ชนิดาภา  พรมมาบูรณ์
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,10:25   อ่าน 64 ครั้ง