การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA

ลิงค์หน้าเว็บโรงเรียนสุจริต ITA online > 

https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1030201116&page=oit