ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 565 ครั้ง