ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด..สำหรับนักเรียนที่จะย้ายเข้า
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด..สำหรับนักเรียนที่จะย้ายเข้าตั้งแต่ อ.1-ป.6

อ.1 (3 ขวบ) รับนักเรียนนอกเขตบริการตำบลแหลมทองและหนองหัวแรด 9 หมู่บ้าน (รับจำนวนจำกัด)
อ.2 (เกิด 17 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2558)
อ.3 (เกิด 17 พ.ค. 2556 - 16 พ.ค. 2557)
ป.1 (เด็กที่เกิดปี พ.ศ.2555)
และรับย้ายนักเรียนทุกระดับชั้น

*** เอกสารการสมัคร/ย้าย
- สำเนาใบเกิด (สูติบัตร)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (พ่อ แม่ผู้ให้กำเนิด)
- สำเนาบัตรประชาชน (พ่อ แม่ผู้ให้กำเนิด)
- สำเนาบัตรประจำตัวเด็ก (ถ้ามี)
- กรณีย้ายมาจากโรงเรียนเดิมต้องมีใบ ปพ.1 ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อรับใบสมัคร/ยื่นคำร้องขอย้ายได้ที่งานธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ครูหญิง 0872392437 หรือ ผอ.เสรี เจริญกลาง 0897222068

สนใจติดต่อสมัคร/รับย้ายนักเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พ.ค. 2562
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 520 ครั้ง