ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...เปิดเรียนแบบสลับวันเรียน(วันคี่-วันคู่) เริ่มวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ...เปิดเรียนแบบสลับวันเรียน เริ่มวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรการเว้นระยะห่าง ลดจำนวนนักเรียนลงไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน จึงกำหนดวันเรียนดังนี้
ระดับปฐมวัย
- อนุบาล 1 และ ห้อง EIS มาเรียนทุกวัน
- วันคี่ อนุบาล 2 , อนุบาล 3 จำนวนนักเรียนครึ่งแรก (กลุ่ม1) มาเรียน
- วันคู่ อนุบาล 2 , อนุบาล 3 จำนวนนักเรียนครึ่งหลัง (กลุ่ม2) มาเรียน
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ครูสายชั้นอนุบาลแต่ละห้องว่าเด็กของท่านอยู่ในกลุ่มแรกหรือกลุ่มสอง

ระดับประถมศึกษา
- วันคี่ ป.1 , ป.3 , ป.5 มาเรียน
- วันคู่ ป.2 , ป.4 , ป.6 มาเรียน
- ห้อง EIS ป.1-6 มาเรียนทุกวัน

* หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลดระดับความรุนแรงลง ทางโรงเรียนจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนแบบปกติ (รวมห้อง) ตามลำดับต่อไป...

ทั้งนี้...ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นวันคู่ นักเรียนที่จะต้องมาโรงเรียน ได้แก่ อนุบาล 1 , อนุบาล 2 - 3 (กลุ่ม2) , ป.2 , ป.4 , ป.6 และห้องเรียน EIS ทุกระดับชั้น
จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบและเตรียมตัวให้พร้อมในการมาเรียนตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น

*** หากมีข้อสงสัยให้สอบถามครูประจำชั้น/สายชั้นผ่านช่องการสื่อสารต่างๆ ที่ท่านสะดวกติดต่อ

* ในกรณีที่ผู้ปกครองยังไม่สบายใจในการให้บุตรหลานของท่านมาเรียนตามประกาศที่แจ้งไป หรือยังอยู่ในช่วงการกักตัวเนื่องจากมีการเดินทางไปยังพื้นที่กลุ่มเสี่ยงหรือมีญาติจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่กลุ่มเสี่่ยงมาพักอาศัยที่บ้าน ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงในการเรียนด้วยตนเองที่บ้านเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลบุตรหลานของท่านในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป (ติดต่อครูที่ปรึกษาประจำชั้น/งานธุรการโรงเรียน)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,20:11   อ่าน 239 ครั้ง