ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด...
แจ้งปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
***อนุบาล 3 ขวบ รับเฉพาะเด็กที่เกิดนอกเขตบริการของโรงเรียน (หมู่ 1 , 2 ,3 ,8 ตำบลแหลมทอง/ หมู่ 2 , 4 , 6 , 13 ,15 ตำบลหนองหัวแรด) จำนวนจำกัดไม่เกิน 25 คน
***อนุบาล 2 > (เกิด 17 พ.ค. 2559 – 16 พ.ค. 2560)
***ประถมศึกษาปีที่ 1 > (เกิด 17 พ.ค. 2557 – 16 พ.ค. 2558)

***รับย้ายนักเรียนอนุบาล 2 – ป.6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 พ.ค. 2564
ติดต่อสอบถามขอใบสมัคร-ยื่นเอกสาร ดังนี้
- ใบสมัคร (ขอรับได้ที่งานธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด)
- สำเนาใบเกิดเด็ก
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
- สำเนาบัตรประชาชนเด็ก (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
- สำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่)

กรณีขอย้ายมาเรียน เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- ปพ.1 (ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมระดับ ป.1-ชั้นเรียนที่ย้าย)
- เอกสารการส่งตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
- เอกสารต่างๆ ประจำตัวนักเรียนจากโรงเรียนเดิม

>>สมัครเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่1-6 > งานธุรการ ตึก 3 ชั้น
>>สมัครเรียนอนุบาล 3 ขวบ - อ.3 > ติดต่อคณะครูฝั่งอาคารเรียนอนุบาล (รั้วสีม่วง-ขาว)

*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-9845-5015 / 08-0169-3749

***สำหรับผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้าเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (EIS) ให้ระบุไว้ในใบสมัคร และทางโรงเรียนจะมีการเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจสำหรับผุู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษ EIS ในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,17:18   อ่าน 173 ครั้ง