ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนักเรียนอนุบาล1-3

ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ทุกท่าน

      เนื่องจากขณะนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด พบว่ามีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนป่วยเป็นโรคมือเท้าปากเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคมือเท้าปาก ทางโรงเรียนจึงขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และให้นักเรียนมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองอย่าได้ตื่นตระหนกจนเกินไปเนื่องจากโรคนี้ไม่ได้รุนแรง แต่ต้องป้องกันด้วยการล้างมือล้างเท้าให้สะอาด ล้างมือบ่อยๆ จึงขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยดูแลนักเรียนในปกครองของท่านขณะที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน โดยให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ เพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนักเรียน หากมีอาการไข้ให้รีบนำไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณอาคารเรียนอนุบาลทั้งหมดในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,20:23   อ่าน 233 ครั้ง