ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2564 และรับย้ายนักเรียน ป.2-6 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด...เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2564 และรับย้ายนักเรียน ป.2-6 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2564
***ติดต่อเขียนใบสมัครและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ครูเวรประจำวันทุกวัน หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 093-5754035
***เอกสารประกอบการสมัคร/ย้ายเข้า
- สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) ของนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี) , พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก , พ่อแม่
- เอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และเอกสารอื่นๆ จากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายเข้า ป.2-6)
- ใบสมัครเข้าเรียน รับได้ที่ครูเวรประจำวันได้ทุกวัน
***โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 093-5754035
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,17:49   อ่าน 205 ครั้ง