ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการกรณี มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1 คนที่บ้านโคก ต.สีสุก อ.จักราช

แจ้งข่าวกรณี มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1 คนที่บ้านโคก อ.จักราช 

 

และมีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว
 

       ทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดต่อสอบถามข้อมูลแล้ว พบว่านักเรียน ชั้น ป.1 จำนวน 1 คน อาศัยอยู่ในบ้านโคก ต.สีสุก  อ.จักราช  แต่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์การติดต่อพบปะกับผู้ติดเชื้อ แต่ทางโรงเรียนได้ประสานให้ผู้ปกครองนักเรียนคนดังกล่าวได้กักตัวนักเรียนเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและรอการตรวจสอบจากสาธารณสุขอำเภอจักราชแจ้งมาอีกครั้ง  ทั้งนี้นักเรียนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวให้มาเรียนได้ตามปกติตามรูปแบบที่โรงเรียนแจ้งไว้ก่อนหน้า   

     ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังคงดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดโคโรน่า มีจุดคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง  ลดกิจกรรมการรวมกลุ่มอย่างเข้มงวดต่อไป

 

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2564,15:49   อ่าน 106 ครั้ง