ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการนัดหมายรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด แจ้งกำหนดการนัดหมายรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน และรับอาหารเสริมนมโรงเรียน พร้อมส่งใบงานชุดที่ 1-2 ณ อาคารเรียนแต่ละสายชั้นตามกำหนดการดังนี้
ระดับอนุบาล รับเงินและนม ที่อาคารเรียนอนุบาล กับครูประจำชั้น
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. --> อนุบาล 2
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. --> อนุบาล 3

ระดับประถมศึกษา ติดต่อรับเงิน+นม ที่อาคารเรียนแต่ละสายชั้น
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. --> ป.1 , ป.3 , ป.5 และ ป.6

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น. --> ป.2 และ ป.4

>>ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองที่มาติดต่อรับเงิน ได้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยมาด้วย 1 ฉบับ และลงลายมือชื่อรับเงินที่ครูประจำชั้น พร้อมรับนมกล่องสำหรับเดือนกันยายน กลับบ้าน

** กรณีไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนโดยตรง หรือผู้ปกครองตัวจริงฝากมารับเงินแทน ให้ผู้มารับเงินแทนเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานประกอบการเซ็นรับเงินจากครูประจำชั้นเพิ่มด้วย 1 ฉบับ

***หากมีปัญหาติดขัดสงสัยเรื่องใดให้ติดต่อสอบถามครูประจำชั้นโดยตรง

>>ในส่วนของเงินค่าอาหารกลางวันเดือนกันยายน ทางโรงเรียนจะดำเนินการจ่ายให้ภายในสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,22:06   อ่าน 65 ครั้ง