ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด..สำหรับนักเรียนที่จะย้ายเข้า (อ่าน 93) 10 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เรื่อง อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 93) 08 ธ.ค. 61
“ปั่น 9 วัน ปั่นเพื่อน้อง” ระยะทาง 550 กม. เพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด (อ่าน 142) 06 ก.ย. 61
ประกาศ..การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 (อ่าน 155) 04 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ปฐมวัย (อ่าน 219) 17 พ.ค. 61
ประกาศ...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 2 (อ่าน 62) 10 พ.ค. 61
ประกาศ...รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤ (อ่าน 241) 25 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 388) 26 มิ.ย. 60
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอั (อ่าน 462) 16 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (อ่าน 487) 19 ธ.ค. 59
แปรอักษร..https://www.youtube.com/watch?v=roXkizaY8YI (อ่าน 451) 04 ธ.ค. 59
วันที่ 2 ธ.ค. 2559 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 415) 29 พ.ย. 59
วันที่ 1 ธ.ค. 2559 กิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักในหลวง (อ่าน 377) 29 พ.ย. 59
รายงานผลการร้องเรียนประจำปี (อ่าน 482) 07 ก.ค. 59
วิดีทัศน์นำเสนอสถานศึกษาสีขาว >> https://youtu.be/Eo-oBWzuVHM (อ่าน 481) 22 มิ.ย. 59
วิดีทัศน์นำเสนอต้นแบบลูกเสือ สพฐ. >> https://youtu.be/CSv5qr-c8DI (อ่าน 464) 22 มิ.ย. 59
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน >> https://youtu.be/NNTM_wVDdsI (อ่าน 450) 22 มิ.ย. 59
จัดอบรม STEM ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด (อ่าน 418) 22 มิ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการออกแบบเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม KODU Game Lab (อ่าน 528) 03 ก.พ. 59
รายงานผล SAR ประจำปีการศึกษา 2557 (30 เมษายน 2558) (อ่าน 555) 02 พ.ย. 58