ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด ะหว่างการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (On Site) (อ่าน 47) 29 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการนัดหมายรับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน (อ่าน 66) 03 ก.ย. 64
ประกาศหยุดเรียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 59) 31 ส.ค. 64
แนวทางการจัดการกรณี มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1 คนที่บ้านโคก ต.สีสุก อ.จักราช (อ่าน 106) 20 มิ.ย. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 280) 07 มิ.ย. 64
รายงาน SAR 2563 (อ่าน 134) 07 มิ.ย. 64
เลื่อนประชุมผู้ปกครองและเลื่อนเปิดเทอม (อ่าน 196) 28 เม.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2564 และรับย้ายนักเรียน ป.2-6 (เพิ่มเติม) (อ่าน 206) 11 เม.ย. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนักเรียนอนุบาล1-3 (อ่าน 233) 16 มี.ค. 64
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 232) 11 มี.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอนชดเชย ระยะที่ 2 (อ่าน 225) 03 มี.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 250) 19 ก.พ. 64
การสอนชดเชยเนื่องจากการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 1 (อ่าน 257) 05 ก.พ. 64
ประกาศ...เปิดเรียนแบบสลับวันเรียน(วันคี่-วันคู่) เริ่มวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 300) 14 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 วันที (อ่าน 275) 09 ม.ค. 64
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 5 - 8 ม.ค. 2564 (อ่าน 367) 05 ม.ค. 64
รายงาน SAR 2562 (อ่าน 3006) 20 ก.ย. 63
ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักเรียนรับมือกับ COVID-19 (อ่าน 3581) 19 มิ.ย. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 3537) 07 พ.ค. 63
เรียนเชิญคณะครู / ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ของ สพฐ. เร (อ่าน 3746) 29 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3661) 29 ม.ค. 63
รายงานผล SAR ประจำปีการศึกษา 2557 (30 เมษายน 2558) (อ่าน 4275) 02 พ.ย. 58