กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางไพบูลย์ ศรีมะเริง
ครู คศ.2

นางสาวแม็ทตี้
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวโสภิสรดา ช่างบุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวลานี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวไลลา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรรณิภา มั่งมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพิบูลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1