ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การเรียนออกแบบเกมสร้างสรรค์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab
ชื่อนักเรียน : ครูปัญณิศา กาญจน์อนุกุล
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2558,12:15   อ่าน 1173 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : ครูปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2556,10:19   อ่าน 1598 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแสดงดนตรีไทยของนักเรียนวงดนตรีไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ชื่อนักเรียน : ดนตรีไทยโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2556,17:10   อ่าน 1024 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิดีโอนักเรียน ป.6/2
ชื่อนักเรียน : วิดีโอนักเรียน ป.6/2
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2556,13:40   อ่าน 1354 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิดีโอนักเรียน ป.6/1
ชื่อนักเรียน : วิดีโอนักเรียน ป.6/1
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2556,13:32   อ่าน 1251 ครั้ง