ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี DR-TAชุด Everyday Life รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางไพบูลย์ ศรีมะเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,14:51  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Stock งานออกแบบ/ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน by Kru-onnz
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,15:57  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนออกแบบเกมสร้างสรรค์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2558,12:23  อ่าน 1435 ครั้ง
รายละเอียด..