ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน MS Excel
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,13:52  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน MS Word
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,13:51  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน PowerPoint
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,13:43  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนเขียนคำสั่ง Coding อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,13:40  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษด้วยกลวิธี DR-TAชุด Everyday Life รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางไพบูลย์ ศรีมะเริง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,14:51  อ่าน 1140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Stock งานออกแบบ/ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน by Kru-onnz
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,15:57  อ่าน 651 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนออกแบบเกมสร้างสรรค์อย่างง่ายด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2558,12:23  อ่าน 2095 ครั้ง
รายละเอียด..